.RU

Кръстина Маринова - Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имоти^ Кръстина Маринова
20.06.2011 г. , с. 6


Прокълнат дом носи инфаркт


Млад мъж от Враца е покосен от инфаркт, докато пие вода. 35-годишният Драгомир Димитров ремонтирал сам току-що купената си къща в село Лиляче в събота. От адската жега към 4 часа следобед му прилошало. Той отишъл при чешмата в двора да се разхлади, но сърцето му се пръснало. Съседите дори помислили, че просто се е задавил. Аутопсията установила, че причина за смъртта е масивен инфаркт. По-суеверните от селото намират в смъртта на Драго пръст на съдбата. Къщата била на техен съселянин, който я ипотекирал. След като не смогвал да плаща вноските, банката я продала на врачанина. Той няма вина, но се сдоби с дома на хора, които цял живот са го градили и в крайна сметка го загубиха, коментират в Лиляче.

Райна Тошева
20.06.2011 г. , с. 7


Модерна клиника отварят във Варна


"Он клиник" отваря във Варна своя втори филиал в България. Варненският медицински център е изцяло специализиран в премахване на хемороиди и анални фисури без операция, а медицинската база е съобразена с високите стандарти на On Clinic International. Именно "Он клиник" въведе в страната неоперативния метод и 6 години успешно го прилага. С помощта на краткотрайни манипулации хемороидите се премахват без болка - бързо и сигурно. "Он клиник" е част от Advanced Medical Institute - най-голямата международна медицинска мрежа. В софийския филиал над 25 000 българи вече са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.
20.06.2011 г. , с. 8


Продават губещи дружества от Холдинг Пътища


Акционер на "Холдинг Пътища" предлага продажба на губещите му дъщерни дружества. Според "Евробилдинг 2000" ООД, което има дял от 18%, така холдингът ще може да покрива изискванията за положителен финансов резултат при участието си в тръжни процедури. "Евробилдинг 2000" ООД е предложило промяна в дневния ред на общото събрание на холдинга на 30 юни. Идеята е да се потърсят купувачи на дружествата от групата, които са показали незадоволителни резултати. Причината за това е, че все по-често в тръжните процедури, в които "Холдинг Пътища" участва, се изисква участниците да имат положителен финансов резултат за последните три години.
20.06.2011 г. , с. 8


Съдът решава спора за “Тракия”


Аутобанът не се строи върху пепел, категорични са експерти


Съдът ще реши спора качествено ли се изгражда магистрала "Тракия". Иск срещу твърденията на депутата Димчо Михалевски, че аутобанът се строи некачествено и върху пепел, ще заведе компанията изпълнител на трасето между Стара и Нова Загора "Трейс Груп Холд". Обвиненията, които продължават въпреки 147-те проверки и излязлата държавна експертиза, оронват имиджа на публичното дружество. За да защитим интереса на нашите акционери, ще внесем съдебен иск. Това обяви главният изпълнителен директор на холдинга Цветан Цонев. През март депутатът от БСП Димчо Михалевски обясни, че магистрала "Тракия" се гради върху пепел и ще стане на вълни веднага след пуска. За да го опровергае, регионалният министър Росен Плевнелиев и възложителят на проекта - пътната агенция, назначиха проверка на използваните при строителството материали. Пробите бяха взети публично и бе избрана сертифицирана независима лаборатория. Резултатите показаха, че всички характеристики на използваните материали са в нормата. От БСП обаче извадиха нова експертиза от над 50 страници, в която отново твърдят, че материалите, с които се гради "Тракия", не отговарят на нормите. Според червените в тях има органични примеси, което е недопустимо. Съдържанието на вода, зърнометричния състав и съдържанието на въглища също не отговаря на техническата спецификация, категоричен е депутатът от БСП Димчо Михалевски. Ръководителят на червената експертиза - зам.-ректорът на УАСГ Борислав Петров, застава зад изнесените от БСП резултати. Над 15 експерти от три катедри в университета заявиха, след като разгледаха резултатите от пробите, че материалите отговарят на техническите спецификации по договора, обясни обаче ректорът на УАСГ доц. Добрин Денев. Проектът и изискванията към материалите, по които се изгражда "Тракия", са изготвени от предходния кабинет.

Наталия Малчева
20.06.2011 г. , с. 13


Има притеснително залитане към зелената енергия и високите технологии


От вас добър план, а от нас парите


Хората са ключът за всеки успешен бизнес, казва Кристоф де Мил


- Г-н Де Мил, съвсем скоро СИБАНК намали лихвите по кредитите за малки и средни предприятия. Съвпадението с назначаването ви в управителния съвет на СИБАНК като отговарящ именно за този сектор едва ли е случайно...

- Намаляването на лихвите по кредитите за малки и средни предприятия (МСП) наистина не е единичен акт, а част от цялостна стратегия по отношение на този бизнес. Кариерата и опитът ми в Белгия и Чехия са свързани с МСП и ритейл банкирането и идвам именно за да приложа този опит. СИБАНК избра този сегмент като целеви, защото е двигателят на икономиката и фирмите в него генерират заетост. Убеден съм, че именно те могат да активират възстановяването на стопанството в България. Ако световната икономика и индивидуалното потребление в България отбележат ръст, продуктите на компаниите ще започнат да се търсят. Така бизнесът ще бъде едновременно инициатор и бенефициент на очакваното възстановяване.

Естествено, възниква въпросът какво можем да направим като банка, за да помогнем на икономиката? Не можем да я управляваме сами, но можем да допринесем за ръста й чрез финансиране на МСП. Едва след като фирмите започнат да ползват оборотно финансиране или инвестиционни кредити, това ще е сигнал, че възстановяването наистина може да започне. Без да сме агресивни, сме готови да предоставяме заеми и да подпомагаме всяка компания с добър план и бизнес проект. Едно от посланията към нашите клиентите е, че те трябва да помислят как да използват програмите за финансиране от ЕС. Имаме експертен капацитет и можем да консултираме предприятията по най-добрия начин. Наблюденията ми показват, че търсенето на европейските оперативни програми все още не е особено голямо. Но ние искаме да стимулираме този вид инвестиции.

- Използването на европейските програми наистина е проблем у нас, а причините да не стигат парите от еврофондове до бизнеса са различни. Готова ли е банката да участва в разработването на проекти?

- Помагаме на предприятията, като ги консултираме за наличните европрограми. Специализирано звено в банката помага на кандидатите за такива проекти, като ги съветва как да ги представят в министерствата, в ЕБВР или в ЕИБ. Нямаме намерение да помагаме в изработването на проекти директно, защото това е специализиран бизнес.

- В България кризата не си отива. Тя удари най-силно малкия и средния бизнес и увеличи междуфирмената задлъжнялост. Могат ли предприятията да разчитат на кредити, ако представят добър проект?

- През последните няколко години работих в CSOB (дъщерно дружество на КВС в Чехия) и видях началото на кризата. Тогава посъветвах колегите си, които работят с клиенти, да бъдат внимателни към тези фирми, чиито проблеми възникват заради кризата. Ако обаче до този момент даден клиент е бил лоялен и има временни затруднения, ние сме длъжни да го подкрепим, да му помогнем да преструктурира заема си. Нямаме полза да изпадне в несъстоятелност. В интерес на банката и на икономиката е да помагаме на бизнеса и в трудни времена. Очевидно е, че не всеки бизнес може да бъде спасен. В някои случаи кризата просто оказа много силно влияние.

- В какво се различават българските от чешките фирми?

- Различията са няколко. Чешките са средно по-големи като размер, а колкото е по-голяма компанията, толкова тя е по-устойчива и може да оцелее в кризата. Нивото на междуфирмена задлъжнялост в Чехия е и по-ниско. Повече от 40% от чешкия износ са свързани с Германия, която вече икономически се възстановява и това помогна на Чехия да я последва.

Друга съществена разлика от българския пазар е, че чешкият е диверсифициран и има много ниска концентрация в определени сектори.

- Ще отговорите ли на исканията за кредити от бизнеса? Откъде ще набавите ресурси?

- Ликвидността не е проблем на българския банков пазар. СИБАНК е с едни от най-добрите показатели на пазара в съотношението кредити към депозити и разполагаме с достатъчно ресурси за финансиране. Източниците за бъдещото кредитиране са три. На първо място това е местният пазар, фокусирани сме върху привличане на ресурси от фирми и физически лица на приемлива, но същевременно справедлива и атрактивна цена за нашите клиенти. Второ - много важни са средствата, които идват от международните финансови институции - ЕБВР, Европейската инвестиционна банка. СИБАНК има подписани споразумения с различни институции и предлага комбиниране на различни финансови механизми за подпомагане на бизнеса. Третият начин за набавяне на "живи пари" е вътрешното финансиране между компанията майка и дъщерното дружество. В СИБАНК фокусът е върху първите два вида. Проблемът не е в намирането на средства за кредитиране, а в пласирането им в качествени активи. Банките искат да вложат парите си, като помогнат на МСП, но фирмите преструктурират дейността си и са доста предпазливи. Опитваме се да стимулираме търсенето на кредити за проекти, които са устойчиви и имат печеливши бизнеспланове.

- Какви кредити се търсят в момента?

- Искат се оборотни кредити. Когато едно средно предприятие тръгне да се възстановява, то не инвестира в нови машини, а се стреми да стимулира продажбите и затова се нуждае от оборотно финансиране. Едва на следващия етап се мисли за инвестиции или за разширяване на бизнеса.

- Имате ли предпочитания към определени сектори, които ще финансирате с предимство?

- Не обичам истории в черно и бяло. Според мен на пазара за МСП има успели и неуспели компании във всички сектори. Същото се отнася и до стартиращите компании. Когато има качествен проект, тогава има и добро развитие. Интересуваме се от добри предприятия от всички сектори. Не налагаме изключване на фирми в недвижими имоти и туризъм и там кредитираме, но сме доста внимателни.

- През последните няколко години стана ясно, че има балон в строителството. Може ли да очакваме друг подобен балон в бъдеще и как да се предпазим?

- Позволете ми да отговоря на този въпрос от гледна точка на глобалната икономика (т.е. не само България) - може да се каже, че се залитна и се поеха рискове в сектора на възобновяемите енергийни ресурси. Този сектор стана привлекателен и за частните инвеститори, и за банките, които ги финансират, но при по-голям риск. Вече се вижда, че политиката на много от кредитните институции става по-предпазлива. Този сектор ще остане перспективен и занапред, но трябва да се занимаваме с него разумно. В допълнение отново виждаме IPO (initial public offering - първично публично предлагане) във високотехнологичния сектор и социалните мрежи. Наблюдавайки развитието на цените в първите дни на предлагане, това ме кара да се замисля. Имахме такъв балон с технологичните компании в миналото и трябва да внимаваме да не създадем втори. Това е дежа вю, което не бих искал да изпитам отново.

- Групата КВС е типичен банково-застрахователен модел. Това ли е конкурентното ви предимство пред другите банки?

- Това е само една част от нашето конкурентно предимство. Предлагаме на ритейл и МСП клиентите пълен пакет услуги от едно място и това за тях е удобство. Ако я няма тази комбинация, отделните услуги може да бъдат по-скъпи. След като СИБАНК стана 100% дъщерно дружество на КВС, добре е да има структура между СИБАНК и ДЗИ, където се срещат интересите на клиентите и ползите и за банката, и за клиентите. Такава структура е Country Management Team (ръководен от нашия главен изпълнителен директор Петър Андронов), който функционира от март тази година и отговаря именно за общите сфери на действие на двете компании.

- Казахте, че сте пътували до Варна за среща с клиентите. Какви са впечатленията ви от страната ни?

- От един месец съм в България. Бил съм само във Велико Търново, Варна и, разбира се, в София. Малко рано е да споделям впечатления. Но аз съм фламандец и колкото и да ми харесваше в Чехия заради културата, природата и историята, липсваше ми морето. Намерих го отново в България. Първите ми впечатления за българите са, че са много открити и показват своите емоции и когато са щастливи, и когато са ядосани. Харесва ми южният ви темперамент, защото разбираш какво изпитва човек и каква позиция можеш да заемеш. Но това, което ми направи най-силно впечатление, е, че хората искат да се развиват. Имат желание да растат в кариерата, да постигат успехи. Това вече е интересно и ме мотивира. Затова няма да е трудно да обслужваме клиентите на СИБАНК по професионален начин. Искам средният бизнес в лицето на нашите компетентни и мотивирани служители да намери партньори. Често говорим за пазар, за фирми, за МСП бизнес, а всъщност става въпрос за хора. Инвестирането в хора, но не само в банката, където има много инициативи в тази посока, е ключово за всеки бизнес, за да бъде той успешен. Новият продукт и следващото техническо изобретение са необходими, но без доверие в хората, особено що се отнася до банкирането, няма да имат успех. Хората са ключът, а аз имам усещането, че не говорим достатъчно за тях.

- Как смятате да прекарвате свободното си време тук, в България?

- Като се занимавам с всичките си хобита. Първото ми хоби и най-любимото е семейството. Имам три деца и искам в свободното си време да съм с тях. Обичам да пътувам, обичам морето, а страната ви предлага прекрасни условия за ски и голф.

^ Валерия Стойкова

Петя Стоянова


Снимка на две колони - Кристоф де Мил е новоизбраният член на управителния съвет на СИБАНК. Той ще отговаря за дейностите, свързани с малките и средните предприятия, с европейските проекти и финансовите институции, с чуждестранните клиенти и за информационните технологии. Де Мил започва през 1995 г. своята кариера в белгийската Кей Би Си банк, която е собственик на СИБАНК. Заемал е редица мениджърски позиции в клоновата мрежа на кредитната институция. През 2006 г. е назначен за изпълнителен директор на Ческа спорителна и обходни банка.
20.06.2011 г. , с. 16


Закон пресича набезите, търговците на метали скачат на бунт


Баби режат жп релси, продават ги за скрап


Между 1 и 8 млн. лв. губят телекоми и компании от кражба на кабели годишно


Баба демонтира жп линия за скрап. В края на май 69-годишна пенсионерка от Стрелча беше задържана от полицейски автопатрул при опит да предаде метални елементи от жп линия в пункт за скрап в града. Представителите на реда засекли бабата да носи голям тежък чувал и това им се сторило подозрително. В чувала полицаите открили 40 болта, с които се укрепват траверсите на жп коловозите. На въпросите откъде се е снабдила с металните елементи жената не могла да даде задоволителен отговор и била откарана в местния участък за разпит. По-късно станало ясно, че укрепващите болтове са демонтирани от жп линията Панагюрище-Пловдив 2 дни по-рано. От полицията предположили, че не е възможно сама да е направила операцията по демонтажа, но възрастната жена така и не казала кои са съучастниците й. Това е само една отслучките, и то куриозна, касаеща кражбата на метали за отпадъци. От посегателствата върху релси и кабели пропищяха жп дружествата, телекомите и всички комунални компании.

С над 50% са намалели кражбите на кабели в мрежата на "Виваком" в сравнение с м. г., съобщиха от компанията. Точно преди една година дружеството отчете бум в набезите срещу инфраструктура. Хиляди абонати в цялата страна стояха без телефони месеци наред, тъй като откраднатите кабели, които телекомът сменяше, на следващия ден отново ставаха обект на посегателство. Разходите по възстановяването им, които операторът отчете тогава, бяха над 1 млн. лева. Затегнатият контрол и законодателните промени в областта на управлението на отпадъците са основните причини за драстичния спад на тази негативна тенденция, смятат от компанията. Заставаме зад всяка инициатива от страна на държавата, която ще ограничи проблема с кражбите на кабели, обявиха оттам. От дружеството коментираха, че трябва пазарът на отпадъци да бъде строго и ясно регулиран за да се гарантира прозрачност и да се пресекат нелегалните практики и посегателствата върху имуществото на гражданите и фирмите в страната. Това се отразява пряко на нашите клиенти - не само защото остават без връзка със света, но и защото част от средствата, които сме предвидили за подобряване на мрежата и услугите ни, се пренасочват към възстановяване на щети от повредена от кражби инфраструктура, заявиха от телекома.

"Виваком" не бяха единствените, засегнати от увеличената цена на черните и цветни метали на международния пазар и от слабия контрол върху търговията с отпадъци. От посегателства върху инфраструктурата им пропищяха още енергоразпределителните дружества и Националната компания "Железопътна инфраструктура", която дори поиска кражбите от железопътната мрежа да бъдат обявени за тероризъм. Засегнатите компании съобщаваха за загуби в размер между 0,5 и 8 млн. лв. годишно и настояха за безкомпромисни мерки спрямо нелегалната търговия със скрап, намеса на държавата за строга регулация на тази дейност и

ограничаване на броя на пунктовете за да могат да се контролират по-лесно.

Срещу новия законопроект за управление на отпадъците обаче скочиха по-малките търговци на скрап и Българската асоциация по рециклиране (БАР), които миналата седмица обявиха, че ще протестират открито срещу готвените промени. По техни изчисления прилагането на новите правила ще засегне около 80 000 човека, които се препитават от този бизнес. БАР излезе с позиция, в която се казва, че прилагането на закона "застрашава и предопределя фалит на близо 1000 фирми от малкия и среден бизнес, които легално и законово на основание безсрочни лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали са инвестирали в открити кредитни линии". Изискванията, залегнали в него, ще позволят само на големите и сериозни играчи в бранша да останат в бизнеса, тъй като те ще могат да направят нужните инвестиции, които ще се изискват с новите правила. Бъдещите промени предвиждат въвеждането на банкова гаранция в размер на 100 000 лв. и по още 50 000 лв. за всяка площадка на която ще се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Кражбите на тигани, печки и дори цели парчета от метални огради

също ще бъдат пресечени с промените в закона. С въвеждането на новите правила физически лица няма да могат да продават, а само да предават метални отпадъци. Забранява се и изкупуването на метални елементи от инфраструктура, ако те не се продават от самото предприятие, което ги образува като отпадък. Това ще ограничи кражбата на електро- и телефонни кабели, релси и кабели за сигнализация, защото единствените оторизирани да ги предоставят на скрап - търговците, като отпадък ще са самите компании. Пунктовете няма да имат право да купуват релси например, ако те не са им предадени директно от БДЖ и заведени като отпадък. Така ще намалеят и случаите като този отпреди година, когато кражба на кабел на сигнализацията без малко да сблъска два влака, вкарани един срещу друг на гарата в Горна баня. 370-те пътници се разминаха на косъм с инцидента. Посегателствата доведоха и до най-голямата авария по Черноморието ни, която можеше да провали не само сезона м. г., но и занапред. Тогава кражба по 110-киловолтовия електропровод "Ахелой" предизвика спирането на елек тропровода "Галатея" и туристите в южните курорти останаха без ток.

Иван Петров


Снимка на три колони-

Новите правила ще ударят по джоба търговците на скрап
20.06.2011 г. , с. 29


“Лудогорец” вдига втора нова база


в Разград за нуждата на школата. Както е известно, с парите на Кирил Домусчиев българският "Ман Сити" вече гради тренировъчен център за първия отбор. Той копира базата на "Борусия" (Дортмунд).

Поредният трансферен удар на "Лудогорец" е привличането на Ивайло Котев за шеф на детско-юношеската школа. Той изпълняваше тази длъжност в ЦСКА, преди да стане помощник на Стойчо Младенов в Саудитска Арабия. За последно Котев работеше с Ангел Червенков в Украйна.

Станка Христова
20.06.2011 г. , с. 33


Националният отбор по културизъм прави показна тренировка


Кмет откри фитнес площадка на 130 кв. м


Фандъкова ще води внуците да спортува с тях


Най-голямата фитнес площадка в България бе открита вчера в градинката пред Министерството на спорта от кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-министър Лазар Каменов, шефа на федерацията по културизъм Александър Сталийски и съветника по корпоративна и социална отговорност във "Виваком" Симона Чаръкчиева. Този супермодерен фитнес на откриво е част от инициативата на федерацията по културизъм "За по-здрава нация".

Децата бяха първите, които опитаха новите уреди заедно с националния отбор по културизъм начело с европейския шампион Костадин Паскалев. Олимпийската вицешампионка по шорттрек Евгения Раданова също хареса съоръжението и направи демонстрация в дует с кмета Фандъкова и доц. Каменов.

Съоръжението е изградено за 50 хил. лв. със средства на телекомуникационната компания "Виваком" върху 130 кв. м и включва 18 комбинирани ергономични уреда. На тях 18 души едновременно ще могат да натоварят най-важните мускулни групи на своя организъм. Предвидени са четири уреда за хора с увреждания и един комбиниран уред, върху който заедно ще могат да играят шест деца. Площадката ще се ползва напълно безплатно.

"Министерството на спорта от няколко месеца обсъжда тази идея с федерацията. Подкрепихме я, защото и в Европейския парламент бе решено спортът да се постави на широка основа, да бъде достъпен за всички", каза преди откриването доц. Каменов.

"Нашето виждане за София е да изградим места, в които столичани и гостите на столицата да се движат и да почиват пълноценно. Трябва да възпитаваме децата в любов към спорта. И аз като баба ще доведа внуците си тук. Добрият пример възпитава. Подобни проекти стават факт със съвместните усилия на много хора. Затова благодаря на МФВС за добрата идея, на БФКултуризъм за добрата реализация, а на "Виваком" за добрата инвестиция", подчерта Йорданка Фандъкова. Тя обяви, че следващата седмица ще се открие и голяма скейт рампа в Студентския град. За ремонт на детски площадки във всички райони на столицата ще се инвестират около 2 млн. лв. Има и спечелен проект по Оперативна програма "Регионално развитие" за 26 площадки и зони за отдих. Тяхното изграждане ще започне през есента.

^ Мара Калчева

Ралица Русева


Снимка на три колони -

Александър Сталийски, Йорданка Фандъкова и доц. Лазар Каменов отрязаха лентата на новата фитнес площадка
20.06.2011 г. , с. 33


Важното е да дадем пример на децата


- За колко време успяхте да доведете идеята до крайния резултат?

- За десет месеца осъществихме инициативата "За една по-здрава нация". Работихме по правилния начин. Първо констатирахме проблема, че сме най-обездвижената и най-затлъстялата нация. Искахме да дадем решение и започнахме от уреди за обща физическа подготовка. Навремето имаше лостове и успоредки в градинките. Техният съвременен вариант, който се практикува по целия свят, са фитнес уреди на открито. После поръчахме социологическо проучване на агенция МБМД. Резултатите показаха, че не грешим, защото 93 процента от хората подкрепиха нашата инициатива.

- Какво представлява площадката?

- Включва три комплекта уреди - за деца, за възрастни и за инвалиди. Целта е да съберем различните възрастови групи, за да могат родителите да спортуват заедно с децата си. А чрез уредите за инвалиди ще помогнем за социализацията и на тези хора, което също е проблем. Ползването на площадката ще бъде напълно безплатно. Така ще се събират хора от различни слоеве в обществото да общуват и да завързват приятелства. Много е важно да дадем пример на децата. Обикновено край пясъчника, където детето играе, майката пуши цигара, а бащата пие бира. Но ако тренираме с тях на тази фитнес площадка, нещата ще се променят.

- Каква е цената на уредите?

- Компонентът за деца е за 6500 лв., десетте уреда за цялостно развитие на мускулатурата при възрастни струва около 20 хил. лв., а компонентът за инвалидите - 5 хил. лв. Това е цената само на уредите без настилката, бетона и полагането. Като специалисти по фитнес сме включили достатъчно уреди, за да има полза за всички мускулни групи и тренировката да бъде ефективна.

- Ще има ли поне в началото инструктори, които да показват как да се ползват уредите?

- Инструкторите от Българската федерация по културизъм са тук. Те ще направят демонстрация за всички желаещи. Ние сме почти готови с окончателния вариант на инициативата "За по-здрава нация". Ще подемем кампания в медиите, за да популяризираме няколко кръгови програми за тренировка. Те ще са полезни и за хората, които тичат, карат велосипеди или ходят по няколко километра за тонус. На тази фитнес площадка може първо да загреят цялото си тяло, а след основното физическо натоварване да си направят тук и заключителния стречинг.

- Как ще се опазват тези уреди?

- Не тръгваме с нагласата, че всичко ще се счупи, а сме положително настроени. Ние сме се постарали да предоставим уредите за ползване и не мисля, че ще бъдат повредени. Не само защото са направени от галванизирана стомана. Манталитетът на българина се променя. Уверен съм, че хората, които идват тук да тренират, ще ги пазят все едно са в двора на къщата им. Защото те им служат, защото са полезни за здравето им. Скоро ще сложим и осветление, за да може да се ползват и вечер. Общинската охранителна фирма "Егида" се справя чудесно с цялата градинка и не е нужна специална охрана.

- Началото е сложено. Ще продължите ли инициативата?

- Не е случайно, че първата ни фитнес площадка на открито е пред Министерството на физическото възпитание и спорт. Така оттам ще правят ежедневен мониторинг и ще са наясно, че площадката се използва постоянно и че е от полза. Благодаря за огромната помощ, която ни оказаха от министерството, както и за спонсорството на "Виваком". Надявам се нашето сътрудничество да продължи

Александър Сталийски шеф на БФКултуризъм


Снимка на две колони – без текст
20.06.2011 г. , с. 5


Започва проверка на всички автобуси в страната


В понеделник ще изискам да се направи проверка на целия автобусен парк в страната, заяви вчера по БНР транспортният министър Ивайло Московски. Такава проверка не е правена от 2005 г, добави той. Министърът поясни, че тези проверки са изрични, нарочни, извън останалите проверки, които се правят.

Освен това ще се затегне и издаването на лицензи, обеща Московски. Проверките на автобуси са провокирани от жестоката автобусна катастрофа на АМ „Тракия" от 15 юни,при която загинаха 8 души.

Относно проблемите на БДЖ министърът заяви, че в момента се предприемат четири реформите в жп дружествата. Първата е свързана с преструктуриране на двете жп дружества - БДЖ и НКЖИ, а втората - с преструктуриране на текущите им задължения. Заемът от Световната банка за възстановяване на БДЖ е 460 милиона. Третата реформа е оптимизиране на всички процеси, а четвъртата - актуализирането на инвестициите в железопътната инфраструктура, обясни Московски.
20.06.2011 г. , с. 8 - 17


Незададени въпроси


Докога БСП ще върви след събитията?


„Позитано" 20 не реагира на поставения от управляващите държавен рекорд по сервилничене пред Вашингтон, по слагачество и отродителство


Неведнъж съм критикувал различни стъпки на БСП, било за едно, било за друго. По-мащабните пропуски ги формулирах в изследването си „Левите противоречия", намерило място в поредица публикации във в. „Земя" и в. „Нова зора". Сега бих искал да се спра на отделни тактически ходове от последно време, в които проличават пропиляване на шансове за успешна полемика с ГЕРБ и с десницата; забавени реакции - резултат на толкова характерната за лидерите на БСП слабост: да вървят след събитията, да се- ограничават с коментар на актуалните факти, да позволяват на политическия опонент да компенсира допуснатите от него сериозни „гафове"

Ще посоча няколко примера.

Депутатът от Коалиция за България Димчо - Михалевски, член и на висшето ръководство на БСП, преди два-три месеца оповести за крупно правонарушение на ГЕРБ в строителството на пътната магистрала „Тракия": в основата на определен участък на магистралата фирмата строител била посипвала пепел, вместо стандартните инертни материали. Както се разбра, некачествената маса била извличана и

Занспортирана от „табани" край Димитровград. Становището на инженер михалевски, като бивш заместник-министьр в тройната коалиция по направление пътно строителство, няма как да не буди респект с фактологията, защитена от експерт. Неслучайно въз основа на твърденията на Михалевски направи изказване и председателят на БСП Сергей Станишев.

Но какво се случи след това?

Министър Росен Плевнелиев изиска експертиза от съответното висше учебно заведение, прати експерти на място и доказа - за пред обществото, че представителите на БСП, скромно казано, изопачават истината.

Реална оценка или аргументирани възражения след тези заключения на управляващите изобщо не последваха от страна на БСП.

Питам - защо?

Ако са били сверени с фактология изказванията на Михалевски и Станишев, според мен не би трябвало да се мълчи! Особено когато става въпрос за крупен строеж с национално значение. Толкова ли е трудно депутати от опозицията да станат инициатори на нова проверка на споменатия участък от стратегическата ни пътна артерия? И във връзка с това да документират и обекта, от който се изкопава тази маса, маршрута на превоза до магистралата? Непонятно ми е защо лидерите на БСП не поискаха допълнителна информация от специалисти, които са с леви убеждения и преди две години заемаха възлови длъжности в „Пътна дирекция" Например инж. Дончо Атанасов? И той ли, изтъкнатият деец на БСП, е неудобен за контакт с ръководителите на партията, към която принадлежи? Представете си, че е в състояние да обогати картината по линия на заявеното от Станишев и Михалевски?

В такава ситуация човек започва да се чуди за какво става въпрос? За несистемност в работата на депутатското ни тяло, за липса на енергия докрай

да бъде защитена дадена истина? А може би за опит да се прикрият „вините" на фирмата строител? Или за натиск от червени олигарси, които поддържат (по съвместителство) и Бойко Борисов? Може би всичко се свежда до Росен Плевнелиев? До неговата червена биография и тази на фамилията му? Говори се, че преди да стане министър в кабинета на ГЕРБ, имал вземане-даване с Германия във връзка с износ на български работници и че го налегнали непростими дертове с немската администрация? Така ли е? Ръководството на БСП известено ли е за такива „детайли" от жизнения му път? Може ли да се допусне, че съществуват договорки под масата между отделни ръководители на БСП и ГЕРБ?

Ако пък всичко е измислица, плитко скроен мит като „партийната книжка на Софиянски" от централата на „Позитано" 20 - тогава още по-лошо. Сега-засега .излиза, че една „акция" на БСП е заседнала на дъното на обществения диспут и при конкретната проверка на фактологията е катастрофирала. Макар лично да съм по-склонен да вярвам на хипотезата, че някой някъде е сложил гриф „забранено" под разобличенията за мошеничество в строителството на магистрала „Тракия'.

Друг случай. В „Уикилийкс" се появи информация (във вид на посланическа грама), че след среща с руския министьр-председател Владимир Путин нашият премиер веднага дотърчал до посолството на САЩ в София и се оплакал как Путин го притиска и заплашва във връзка със строежа на АЕЦ „Белене" Наред с това бил поискал инструкции как да действа по въпроса. Иван Костов, като лидер на ДСБ, веднага възприе като истина от последна инстанция този текст -Путин по безскрупулен начин бил „тероризирал" нашия премиер, и Костов поиска незабавен отговор от лидера на ГЕРБ.

Изненадах се, че БСП въобще не реагира на тази грама на посолството на САЩ оповестяваща невъобразим по характера и мащабите си акт, приписан на българския премиер! Депутатите от БСП бяха длъжни да настояват да бъде докрай изяснено дали Путин наистина е заплашил Борисов! Ако е така, соцпартията би трябвало да защити министър-председателя ни. Но ако той е излъгал американската държава? Ако Путин е употребил дадената фраза в друг контекст, което користно е предадено от Бойко Борисов на американците?

Озадачен съм защо лидерите на БСП останаха безмълвни пред обстоятелството, че български министьр-председател отива в чуждо посолство, докладва за своя среща с чужд премиер и търси след това американската инструкция за действия! Елементарното питане би било: колко са подобните случаи у нас след освобождението ни от турско иго? Не поставя ли Борисов в този аспект държавен рекорд по сервилност, слагачество и отродителство? Странно е, че в ръководството на БСП има достатъчно фигури, експерти във външнополитическите отношения, нереагирали навреме. Като започнем

от Вигенин, Найденов, Пирински, Златева, Йотова, та стигнем до самия Станишев!

Благодарение на забавените реакции, по-точно на никаквите реакции на ръководителите на соцпартията, Борисов успя да се измъкне безпроблемно от наистина конфузното за него положение.

Според мен успех на парламентарната демокрация е приетата от Народното събрание декларация във връзка с ксенофобските изстъпления на Сидеров и на партия „Атака" пред софийската джамия. Успех е и за БСП като съинициатор на съвместния документ. Не ми стана ясно защо след приемането на текста представител на парламентарната ни група не внесе разяснение от трибуната, че „Атака" е фактическият коалиционен партньор на ГЕРБ, че ГЕРБ също носи отговорности, особено във връзка с разрешението на Софийска община за провеждане на митинга на „Атака" по време на петъчната мюсюлманска молитва.

В последно време се множат атаките на Синята коалиция срещу строежа на АЕЦ „Белене" и въобще срещу енергийното сътрудничество на Р България с Руската федерация. Доводът е, че така ставаме изцяло зависими от руснаците. В отговор - по инерция мълчание от депутатите на Коалиция за България. Няма ли кой от тях да каже, че България в този исторически момент е зависима тотално в международен и вътрешен план от господаря на Балканите - свръхдържавата САЩ? Всекидневно и публично посланик Джеймс Уорлик се разпорежда не единствено по стратегията, но и по тактиката на българската политика. Обичайно е премиерът Борисов със сладострастие да докладва първо на САЩ за свършената от него работа. В световните организации сме като пудел на Вашингтон. България е опасана от военни бази на САЩ а вероятно предстои разполагане на елементи от системата ПРО. Всякога се отзоваваме първи на поканите от Пентагона за участие във военни чужбински мисии. В този смисъл икономическите ни контакти с Русия, по неизбежност в енергетиката (поради географската близост и изгода) не се ли явяват разнообразяване на контактите на отечеството ни с различните световни фактори? По-добре ли ще бъде, ако САЩ както се движат нещата, изцяло „покрият терена" на България - от икономиката, военното дело до културата и външната политика?

Откроява се и "муцуната" на пренеприятно явление, ако нещата останат такива, каквито са. Иван Костов и Мартин Димитров (това е питанката), като врагове на строежа на АЕЦ „Белене" от руснаци, дали обслужват единствено русофобията, дали са само „ум и съвест на проамериканското

лоби, превзело едва ли не всички власти у' нас, или са заинтересовани и материално от проникването в България на могъщи американски финансови и икономически гиганти като „Шеврон" и „Уестингхаус"? Лобирането в такава ситуация извършва ли се безкористно? През своето управление Ив. Костов показа, че е не само добър финансист, а и отличен спекулативен бизнесмен. Работническо-мениджърската приватизация, приватизирането на „Булбанк" и на авиокомпания „Балкан" са образци на сделки, които обогатиха не държавата, а частни джобове. Така че във връзка с антируската истерия, която понастоящем Костов и Димитров разпалват в публичното ни пространство, защо да не си „въобразим", че и в това на предно място са печалбата и алчността? Защо на свой ред ръководителите на БСП отминават сякаш с лека ръка провокаторските и може би користолюбиви постъпки на факлоносците на омразата срещу Русия и славянското ни потекло?

Не съм специалист по изследване на българските подземни ресурси, нито по добива на шистов газ. Необяснимо е обаче защо официалните лица на България, и леви, и десни, и центристи, мълчат като „комунисти пред разпит" по въпроса за проникване на американската компания „Шеврон" у нас във връзка с добива на шистов газ. Публикациите, с които се запознах, говорят за огромна екологична опасност при реализацията на технологическия процес. Тя може да доведе до тектонична катастрофа; засилени земетръси в и без това земетръсния ни район; отравяне на водните ни запаси; заболявания от неизлечими болести, включително масово от рак. Информацията за последствията от американския добив на шистов газ в определени латиноамерикански държави е достатъчно убедителна в това отношение. Прочетох също, че „Шеврон" в този момент, след като рязко са намалени в САЩ сондажите за шистов газ, в пустинните райони на страната правят всичко възможно, като използват политици, дипломация и войнци, за да изнасят техника, специалисти в чужди, зависими от САЩ страни. По този начин вместо фалити за тях се откриват хоризонти да придобиват нови активи

от принадена стойност. Защо и по този стратегически важен за България проблем не се казва нищо в медиите? Или и тук се вихрят страхът и психологията на човека с преклонена глава?

Ако нещата, които споменавам, са неверни, нека подготвени специалисти ги опровергаят. Защо и лидерите, а и експертите на БСП не бият тревога, или не поискат допълнителна информация, било в петъчния ден на парламентарен контрол, било на отделна пресконференция, било пред форум на чужди посланици и наблюдатели? Нима цинизмът е стигнал дотам, че се чака датата на подписването на договора за добив на шистов газ между „Шаврон" и българската държава, за да не може да се направи и стъпка назад. Към разума ли?

По същата логика не мога да си обясня защо лидерите на БСП, непрекъснато „оплювани" в медиите на Ирена Кръстева и Делян Пеевски, не смеят да кажат критична дума за налагания медиен контрол и цензура от този медиен октопод? Защо не посочат главния фактор,. който оформя една такава политика - шефа на Корпоративна банка Цветан Василев? Няма ли най-после да се разкъса булото на мистерията поради какви причини правителството на тройната коалиция и лично премиерът толерираха преди две години медийната корпорация на същите Ирена Кръстева и сина й Делян Пеевски? Само до взаимоотношения между БСП и ДПС ли опираше конфликтът, или са се намесили и други сили?

Нарочно не връщам лентата на прегледа си назад в дете изминали десетилетия. Вървя по горещата диря на актуалността. И то не защото на всяка цена желая да защитя позицията, която отстоявам. Просто констатирам, че БСП твърде често изостава от движението на живота, от диалектиката на социалните интереси, от задължението си да бъде необходима партия- на България. Както се разбра, тук наблягам върху общобългарски накърнени интереси, а не само върху интереси на левицата.

Наясно съм, че редица от въпросителните, които включвам в този текст, са почти непосилни за решение. Извън всичко останало, тъй като Борисов, както неведнъж съм формулирал, е най-изгодният политически представител на червената олигархия, с възлови функции в протичането на криминалния ни преход. Борисов няма как да е останал без свои поддръжници и в БСП, особено в елита й. А подобни кръгове не са заинтересовани на този етап да се компрометира управлението на двамата бивши милиционери Бойко Борисов и Цветан Цветанов, както и на директния оператор в цялостната ни политика от името на Световната банка Симеон Дянков. И отново. Защо БСП по повдигнатите от мен въпроси, а и по много други често пъти заема положението на наблюдател или на посредник на интереси, които в последна сметка като чародей ги разплита всезнаещият Джеймс Уорлик?!

Засега толкова!

P.S. На 10 юни част от аргументите в моя текст като че пи увиснаха във въздуха, що се отнася до агресията на „Шеврон" в България. Онова, което трябваше да бъде сторено, поне като начало, беше направено. Четирима депутати от Коалиция за България дадоха пресконференция, на която отговорно и компетентно поставиха въпроса за огромните щети върху националното ни съществуване от проучванията и добива на шистов газ на българската земя. Народните представители Янаки Стоилов, Георги Божинов, Петър Димитров и Димитър Дъбов разказаха, макар и сбито, какви трагични последици ни очакват след подписването на договора между правителството ни и „Шеврон". Приведоха като ужасяващ пример случилото се (в подобна ситуация) в Еквадор. Тепърва ще отеква в съзнанието на българския народ резонансът от тази пресконференция със споделените тревоги и предупреждения. Страхувам се единствено нещата да не зациклят както с информацията, поднесена от Димчо Михалевски във връзка с брутално нарушени стандарти при строителството на магистрала „Тракия". Постепенно размиване и „утихване" на проблема в новопоявили се сюжети от тъжното ни всекидневие. Ще оценят ли истински ръководните органи на БСП и лично председателят Станишев, че тук ножът е опрял вече до кокал, че тук грижата за екологичното равновесие се превръща в национална кауза.

Разбира се, веднага в медиите се появиха и контрааргументи в защитници на интересите на „Шеврон". На един от авторите на такива контрааргументи му съобщиха и името: Христо Казанджиев. Той достатъчно напоително обясни на българското племе, че „мероприятието", запланувано и провеждано (в близко бъдеще) от „Шеврон" е посипано с рози и че благодарение на това „мероприятие" ще потекат благоденствие и богатства. Не зная защо, но някак си непреднамерено, по памет си спомних, че винаги при подобно стечение на обстоятелствата непременно се намира наш сънародник, който върви „след победителите", и то не заради друго, а понеже се усеща наследник, частица от рода на Вазовия Иванчо хаджи Пенчович.

Животът по свой начин е не само безпристрастен, но и безкомпромисен. Без съмнение, много от днешните ни тегоби и повърхностни блянове ще ги отвее историческият вятър, Хора, които претендират да са стълбове на обществото и негови любими звезди, ще станат най-много предмет на анекдотичната литература. И Бойко Борисов, ако има късмет, ще се върне в Банкя при любимата си каракачанка, тестето карти за белот и ракетата си за тенис. И Цв. Цв., дай Боже, ще се радва на внуци и правнуци. И Иван Костов, след като се раздели с политиката, ще дели обичта си между Гобсек и Маркс. И Сергей Станишев ще се радва да чете на дъщеря си исторически мемоари, вместо да строи леви ограждения. И Доган ще си спомня с носталгия за хубави българки и туркини, запълвали скуката на политиката му. И царят Симеон, ако все още помни, ще брои на пръсти имената на своите кръвни продължения. И Уорлик, някъде там в Щатите, ще продължи да дотяга на близки и далечни. И може би, в края на краищата, всичко ще си дойде на мястото, всичко ще се върне към първоизвора на истината и добруването.

Ако обаче българските полета и хълмове бъдат ранени от „сапьорите" на „Шеврон", ако бъде жестоко надупчена гръдта им, ако дълбоките сондажи причинят „антагонизми" в земната ни твърд, сривове в земните пластове, ако предизвикат земетръси, отравяния на водата и почвата, ако донесат злокачествени заболявания на хиляди хора, прошка и пощада за политиците, които са „обидили" завинаги родната природа, няма да има. И те ще трябва да бъдат измъквани от собствените им имения, все едно в близост до София или там, към Царево, да бъдат разделяни от родовите им издънки и лични пристрастия, от тихите им или шумни обители, за да понесат присъди от Новия Екологичен съд, който, по подобие на този в Нюрнберг, ще накаже и стратезите, и изпълнителите на огромното покушение срещу българската майка природа.

kommercheskaya-deyatelnost-konspekt-lekcij-soderzhit-teoreticheski-obobshennij-material-po-os.html
kommercheskaya-deyatelnost-torgovogo-predpriyatiya.html
kommercheskaya-i-socialnaya-reklama-celi-i-zadachi-zakazchiki-i-auditoriya.html
kommercheskaya-tajna-i-sposobi-ee-zashiti.html
kommercheskie-i-nekommercheskie-organizacii-osnovnaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-programma.html
kommercheskij-bank-fyucher-stranica-6.html
 • university.bystrickaya.ru/faktori-davleniya-i-sostoyanie-ekonomicheskij-i-socialnij-sovet-nachalnaya-neotredaktirovannaya-versiya.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1-formula-rascheta-otlozhennoj-renti-uchebnoe-posobie-dlya-samostoyatelnoj-vneauditornoj-raboti-studentov-specialnosti.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/problemi-i-ocenka-riskov-prikaz-311-ot-7-avgusta-2007-g-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-elektronnoj-promishlennosti.html
 • education.bystrickaya.ru/21osobennosti-razvitiya-litkritiki-v-1840-e-gg-literkritika-otechestvennih-zapisok-slavyanofilskaya-kritika-literaturno-kriticheskaya-poziciya-zh-la-sovremennik.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-2-evolyuciya-problemi-i-perspektivi-razvitiya-regionalnih-informacionno-upravlencheskih-sistem.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-nora-roberts-rebellion-1988.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-h-mandatnij-izbiratelnij-okrug-5-otchet-svedeniya-o-vidvinutih-i-zaregistrirovannih-kandidatah-v-deputati-predstavitelnogo.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/problema-bezrabotici-3.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/poteryannaya-zhizn-serdca-stranica-15.html
 • institute.bystrickaya.ru/formirovanie-perechnej-municipalnih-uslug-v-sfere-kulturi-i-iskusstva-formirovaniya-municipalnogo-zadaniya-i-opredeleniya-raschetno-normativnih-zatrat-na-ih-vipolnenie-pokazateli-kachestva-uslug.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-10-zhenshina-i-muzhchina-v-ekonomicheskoj-sfere-ponyatie-gendera-gendernie-issledovaniya.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhurnal-fildvi-podborka-statej-o-joge-stranica-11.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/12-krisa-kotorij-zavel-chasi-strannij-rasskaz-cheloveka-so-strannostyami-1.html
 • writing.bystrickaya.ru/akvarium-otmetit-yubilej-obshenarodnim-tribyutom-olga-malish-moskovskie-novosti-moskva-27-15-02-2012-c-5.html
 • universitet.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-disciplina-teoriya-i-metodika-obucheniya-inostrannomu-yaziku-specialnost-050303-inostrannij-yazik.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kafedra-teorii-gosudarstva-i-prava-i-konstitucionnogo-prava.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-xxxvi-vid-na-malahitovuyu-luzhu-ilya-ilf-evgenij-petrov.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rahvalova-na-aspirant-irkutskogo-gosudarstvennogo-universiteta-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-pribajkalya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebnij-plan-programmi-professionalnoj-perepodgotovki-specialistov-teoriya-praktika-i-instrumenti-sovremennogo-marketinga-cel-obucheniya.html
 • writing.bystrickaya.ru/glava-2-teoriya-funkcionalnih-sistem141-yu-i-aleksandrov-a-v-brushlinsshj.html
 • crib.bystrickaya.ru/ip-administraciya-lipeckoj-oblasti-lipeckaya-oblast-10082010-perepischiki-ne-ostavyat-bez-vnimaniya-zhitelej-postradavshih-pri-pozharah-sel.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-inostrannie-yaziki-lingvistika-i-stranovedenie-4-5-klassi.html
 • urok.bystrickaya.ru/process-sozdaniya-brenda.html
 • control.bystrickaya.ru/chast-fausta-pyat-bolshih-aktov-svyazannih-mezhdu-soboj-ne-iogann-gete-faust.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sposobi-zaversheniya-sdelki-estestvennoe-zavershenie-risyov-n-yu-aktivnie-prodazhi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sposobi-zashiti-prav-potrebitelej-v-torgovom-obsluzhivanii-chast-13.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-654300-proektirovanie-i-tehnologiya-elektronnih-sredstv-stranica-2.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/perechen-zadanij-dlya-samostoyatelnogo-vipolneniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-osnovi-tvorchesko.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zakon-respubliki-belarus-90-3-ot-09-01-2002g-o-zashite-prav-potrebitelej-idr.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-pochetnaya-nagrada-federalnogo-ministerstva-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg.html
 • essay.bystrickaya.ru/david-bell-rodonachalnik-i-osnovatel-parkura.html
 • shkola.bystrickaya.ru/russkaya-skulptura-hviii-nachala-xix-vekov.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-analiticheskaya-himiya-i-fhma-napravlenie-oop-240100-himicheskaya-tehnologiya.html
 • write.bystrickaya.ru/federalnaya-celevaya-programma-razvitie-infrastrukturi-nanoindustrii-v-rossijskoj-federacii-na-2008-2010godi-stranica-2.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-izucheniya-disciplini-naimenovanie-temi-lekcii-kol-vo-chasov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.