.RU

Медиен мониторинг по тема: Архитектура 25. 10. 06


Медиен мониторинг по тема:


Архитектура


25.10.06
Кандидат за „Тракия" иска да ремонтира
пътя Плевен - Никопол. Португалската фирма ЛЕНА е сред подалите оферта за рехабилитация на 45-километровата отсечка.

Другите кандидати са австрийска „Щрабаг" и българските ПСИ, „Холдингово дружество „Пътища" и „АБ - Инженеринг". Осем пък са кандидатите за строителството на пътната връзка Ново село-автомагистрала "Марица". Те са Tasyapi Insaat Taahhut,

Constructora Hispanica, Dogus Insaat Ve Ticaret, "Пътни строежи "и

"Мостстрой", " АВ - Road Struktures, JV Maritsa, Remio и JV Burkas. Изграждането ще струва 11,2 млн. евро.

в. 24 часа - стр. 9


в. БГ Днес – стр. 16

^ Природният баланс в България и Румъния е нарушен

Последствията от това са предвидими и опасни

България и Румъния вървят по стъпките на страните членки на Европейския съюз, ко­ито потребяват ресурси в по-голяма степен от спо­собността на природата да ги възстановява сама. Това става ясно от докла­да "Жива планета" за 2006 г., публикуван от международната приро­дозащитна организация WWF. Трябва да се взе­мат спешни мерки за възстановяване на при­родния баланс на двете страни, става ясно от док­лада.

България и Румъния все още разполагат с по-голямо природно богат­ство от богатите западно­европейски страни. Въп­реки, че доходите в двете държави са далеч от сред­ното за Европейския съ­юз, българите и румънци­те ползват повече ресур­си и създават повече от­падъци, отколкото приро­дата може да възпроизве­де или абсорбира сама.

"Докладът "Жива пла­нета" за 2006 г. на WWF показва колко е важно да се инвестират разумно милиардите евро за раз­витие, които Европейски­ят съюз ще предостави на България и Румъния като нови страни членки. Тези инвестиции трябва да подобрят стандарта на живот на хората, като на­малят потреблението на природните ресурси и създаването на отпадъ­ци", заяви директорът на Дунавско-Карпатската програма на WWF Майкъл Балцър. Инфра­структурата, която бъде изградена сега, ще пре­допредели потребление­то за следващите десети­летия. Животът на топло­електрическите централи е между 30 и 75 години, а на една автомагистрала -между 20 и 50 години.

В момента България и Румъния ползват близо два пъти повече енергия от Западна Европа - наследство от времето на комунизма, което може да бъде про­менено не само с ин­вестиции в нови техно­логии, но и например чрез строи­телството на сгради с по-добра енергийна ефективност.

Разхище­нието на во­да също мо­же да бъде намалено.

Според доклада на WWF България създава силно напрежение върху пот­реблението на вода, като използва 49% от всички­те си налични водни ре­сурси, като те отиват пре­димно за промишлени нужди.

На глобално равнище докладът "Жива планета" на WWF показва, че ако продължава да потребява природни ресурси със същото темпо, през 2050 г. на света ще са му нужни две планети, ако дотогава отделните ресурси не са се изчерпали. Докладът потвърждава тенденцията за изчезване на растителни и животи­нски видове, която се открива и в предишните издания на изследването. Днес коефициентът "еко­логичен отпечатък", кой­то показва доколко хора­та използват природните ресурси, се е увеличил до такава степен, че плане­тата вече не може да се самовъзстановява. "На­мираме се в сериозен екологичен преразход. В момента потребяваме природните ресурси по-бързо, отколкото Земята може да ги възстанови. Последствията от това са предвидими и опасни", алармира генералният директор на WWF Джеймс Лийпи. Според доклада "Жива планета" за 2006 г., през 2003 г. България и Румъ­ния имат "екологичен от­печатък" от съответно 3,1 и 2,4 при общ биокапацитет от съответно 2,1 и 2,3.


в. Бургас днес и утре – стр. 16

^ Мащабна строителна програма до края на годината

Дълъг и разнообразен е списъкът на обектите за строителство през тази година в община Приморско. Отчетът за извършеното досега пред общинското ръководство, направен от главния строителен инженер г-н Николай Серафимов, и посочването на приоритетните обекти, показват за пореден път, че отмяна за благоустройствените обекти няма да има и през тази година. Най-силно впечатление прави стойността на въвеждането им в експлоатация. Избраният начин на работа предимно с местна работна ръка е доказал досега своите предимства. Според инженера ще продължи реконструкцията и ремонтът на съществуващите общински сгради с цел да се спре тяхното разрушаване и по този начин да се запази в годност съществуващия общински ограден фонд.

През изминалото 9-месечие се е работило на 25 нови обекта и се е осъществил ремонтът на 32 стари обекта на територията на община Приморско. Обемът на извършените актувани работи е на стойност 4 821 982 лв. или 143 спрямо плана на миналата година. В това направление особено внушително е брегоукрепването за 2 381 883 лв. и СМР, извършено от общинските строителни бригади на стойност 2 440 099 лв. ФРЗ за отчетния период е на 116 % спрямо същия период на миналата година. В общата инфраструктура много добре се вписва работата по пълната подмяна на тротоарите не само в общинския град, но и в съставните села с цветни плочки, произвеждани в общинската бетонова база. В централната част на общинския град се изгражда нова, многофункционална административна сграда. Усилено се полагат в новите квартали В и К-съоръжения, благоустрояват се промишлената и животновъдните зони, разширява се сградата на местното РПУ- Приморско, осветлението. Не по-малко внимание в тази посока бе обръщано на другия град в общината -Китен. Тук средствата по ДМА надхвърлят сумата от 468 469 лв., а за текущ ремонт са вложени 46 337 лв., което включва разширение на сградата при читалище "Свобода", нови тротоари, фитнес-зала и новоизграждания морски музей. Особено внимание в строителната програма, отнасяща се до инфраструктурата на съставните села, заемаше въпросът, свързан с локалната канализация, където такава липсва. Коригирането и покриването на речните корита и дерета в Ново Паничарево и Ясна поляна не са отбягвали от погледа на строителите в общината. Десетина са още по-значимите обекти в общината, по които през зимните дни ще продължи работата до тяхното пълно завършване. Инфраструктури и те обекти, които и през следващата година ще бъдат заложени с предимство в новия бюджет на община Приморско, ще бъдат далеч повече от тази година. Става дума за реконструкция на централната градска част на Приморско, строителството на новото яхтено пристанище и пр. Реализирането на строителната програма до края на тази година пряко влияе и върху въпроса за безработицата в тази преуспяваща община.
^ Консорциумът "SV - Balchik" ще строи дамбата Балчик - Албена

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов подписа вчера договорите с българския консорциум "SV - Balchik" за строителство на дамбата Балчик - Албена и с фирма "Rutex" Ltd за строителен надзор на брегозащитното съоръжение. Фирмите бяха избрани чрез международен търг.

Дамбата се изпълнява по проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси" и се финансира чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка. Обектът трябва да бъде завършен в срок от 30 месеца.

"Това е последният обект по това споразумение и се надявам той да бъде изпълнен качествено и в срок", заяви министър Гагаузов.

Строителните дейности ще се изпълняват от консорциума "SV - Balchik" и ще включват защита на морския бряг южно от Балчик към курорта Албена. Предвижда се да бъде изграден нов участък от каменно-насипна дамба с дължина 1232 м, който ще свърже хидротехническото съоръжение между Балчик и курорта Албена. Ще бъдат реновирани вече изградени участъци с дължина 1162 м, ще бъдат изградени дренажни ребра, подпорни вълнобойни стени с дължина 522 м, насипни равнища зад дамбата, ще бъдат укрепени речните корита и ще бъдат изградени пътища за достъп до обекта.

Общата стойност на строителството е 3,525 млн. евро без ДДС.

Строителният надзор е на стойност 78 000 евро без ДДС.

Дамбата ще защити морския бряг от въздействието на водата, която е един от факторите за активирането на свлачища, и ще позволи по-ускорено развитие на туризма в района, като свърже курорта Албена с град Балчик.

в. Черно море – стр. 7

knigi-stranica-6.html
knigi-uchebnie-posobiya-i-sobraniya-trudov-opublikovannie.html
knigi-yubilyari-92-5.html
knigoizdanie-v-rossii-sostoyanie-tendencii-i-perspektivi-razvitiya-otraslevoj-analiticheskij-doklad-moskva-2009.html
knigu-mozhno-kupit-v-biblion-ru-101r.html
knigu-mozhno-kupit-v-biblion-ru-31r-stranica-17.html
 • letter.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-3-stranica-8.html
 • education.bystrickaya.ru/-t-tavtologiya--tolkovatel-slov-i-idiomaticheskih-virazhenij.html
 • letter.bystrickaya.ru/nastoyashaya-monografiya-itog-sorokaletnej-raboti-avtora-v-oblasti-izucheniya-unikalnogo-zagadochnogo-pisma-rongorongo-sozdannogo-neskolko-stoletij-nazad-talantl-stranica-9.html
 • letter.bystrickaya.ru/novie-pravila-igri-dlya-teka-gosudarstvennaya-duma-rf-monitoring-smi-1-iyulya-2008-g.html
 • knigi.bystrickaya.ru/russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii-vistupayushaya-v-kachestve-soveshaniya-storon-kartahenskogo-protokola-po-biobezopasnosti-pyatoe-soveshanie-stranica-9.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-evolyucionnaya-teoriya-ch-darvina.html
 • composition.bystrickaya.ru/podbor-izuchenie-analiz-literaturi-i-otbor-fakticheskogo-materiala-uchebno-metodicheskij-kompleks-ekonomika-obshestvennogo.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekonomika-predpriyatij-dlya-studentov-6-kursa-specialnosti-190205-podemno-transportnie-stroitelnie-dorozhnie-mashini-i-oborudovanie-sm.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-napisaniyu-referata-po-discipline-filosofiya.html
 • institute.bystrickaya.ru/fomichev-v-i-mezhdunarodnaya-torgovlya-uchebnik-2-e-izd-pererab-i-dop.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/urok-po-istorii-iz-scenariya-filma-koldun-samouchitel-po-razvitiyu-skorosti-misli-ili-mozhno-li-vospitat-geniya.html
 • books.bystrickaya.ru/covremennie-protivopozharnie-klapani-trebovaniya-i-zadachi.html
 • bukva.bystrickaya.ru/rokeckij-lyu-reshenie-kvorum-est.html
 • essay.bystrickaya.ru/cena-nefti-brent-v-londone-po-itogam-torgov-ponizilas-na-176-doll-do-8423-dollbarr.html
 • textbook.bystrickaya.ru/int-integer1-1-primer-programmi-na-si-vipolnenie-vvodavivoda-dannih-i-prisvaivanie-znachenij.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/punkt-17-povestki-dnya-skvoznie-voprosi-dokladi-o-hode-osushestvleniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sostavitel-vlasova-natalya-vladimirovna-kandidat-ekonomicheskih-nauk-docent-recenzenti.html
 • desk.bystrickaya.ru/pomoch-najti-imenno-svoj-variant-stremleniya-k-elitarnosti-psihologiya-truda-i-chelovecheskogo-dostoinstva.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-istoriya-russkoj-literaturi-xi.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-56-kompensiruyushego-vida.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-15-t-dzhefferson-parker-bezmolvnij-dzho.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lot-3-posuda-moskvich.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vremya-prigotovleniya-25-30-minut-3-maslini-i-olivki-konservirovannie.html
 • report.bystrickaya.ru/idei-estestvennonauchnogo-prosvesheniya-na-rusi.html
 • report.bystrickaya.ru/kafedra-avtomatizirovannie-sistemi-obrabotki-informacii-i-upravleniya-doklad-po-discipline-sovremennie-problemi-informatiki-i-vichislitelnoj-tehniki-problemi-iskusstvennogo-intellekta.html
 • school.bystrickaya.ru/hroniki-zoni-ili-pohozhdeniya-brodyagi-mishenko-rasskazi.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vibor-suzili-v-voronezhe-sozdana-rabochaya-gruppa-po-koordinacii-deyatelnosti-v-period-perehoda-na-uplatu-strahovih-vznosov.html
 • student.bystrickaya.ru/110-sredstva-obucheniya-rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-opd-f-teoriya-igr-i-issledovanie-operacij-shifr.html
 • urok.bystrickaya.ru/prezentaciya-standarta-iso-9001-2008.html
 • grade.bystrickaya.ru/modeli-opisaniya-gosudarstvennih-programm-kak-instrument-upravleniya-po-rezultatam.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/63-specifika-naznacheniya-sudebno-psihologicheskoj-ekspertizi-v-stadii-rassmotreniya-dela-v-sude.html
 • holiday.bystrickaya.ru/modelirovanie-povedeniya-klientov-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-22-23-sentyabrya-2011-goda-bijsk.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kurtc-p-k93-iskushenie-potustoronnim-per-s-angl-stranica-3.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-11-sistema-gprs.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-dlya-specialnosti-1-25-01-04-finansi-i-kredit.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.